Hvad koster et pas?

Hvad er et pas

Et pas er et dokument til identifikation af enkelte personer på rejser i udlandet. Indehaveren af et pas kan bruge det til at identificere sig selv som statsborger i det land der har udstedt passet. Et pas er udfærdiget af en offentlig myndighed.

Hvad koster et pas?
Hvad koster et pas?

Et pas indeholder informationer om den person det er udstedt til, således at informationerne kan bruges til at undersøge om personen, der holder passet, også er den det er udstedt til.

Et pas indeholder typisk fornavn, efternavn, nationalitet, højde, fødselsdato, underskrift og personnummer. Hertil kommer offentlige formalia som hvilken myndighed der har udstedt passet, der er som reglen den kommune man bor i, udstedelsesdato, udløbsdato og føderegistreringssted.

Passets historie

Pas og lignende rejsedokumenter har i århundreder været anvendt til enkeltpersoner som bevis på, at de har tilladelse til at rejse i fremmede lande.

 

I ældre tid krævedes pas ved rejser i både Danmark og udlandet og ved indrejse i Danmark.

I 1862 blev pastvangen i Danmark ophævet for indlændinge, og Fremmedloven af 1875 ophævede pastvangen for udlændinge med det forbehold, at den kunne genindføres for personer fra lande, som kun gav adgang for danske statsborgere, der var forsynet med pas.

I 1917 blev pastvangen genindført for alle, der ville rejse ind i Danmark.

Passets historie
Passets historie

Schengenaftalen

Danmark trådte i 2001 ind i Schengenaftalen vedr. ophævelse af den indre grænsekontrol i EU. Da Storbritannien og Irland ikke er med i Schengenaftalen, skal man altid vise pas i tolden i disse to lande. Til de øvrige Schengenlande syd for

Danmark skal man kunne bevise sit statsborgerskab, hvilket betyder at passet skal medbringes. Passet skal vises ved de stikprøver, som myndighederne foretager og ved indlogering på hotel eller anden form for indkvartering.

 

Det betyder også, at andre EU-borgere frit kan rejse ind I Danmark uden at fremvise pas, men at de skal medbringe det og fremvise det ved forlangende.

Der er pasfrihed for nordiske statsborgere ved ophold i de nordiske lande: Norge, Sverige, Finland og Island. Dog skal man i de nordiske lande altid være i besiddelse af gyldig legitimation; f.eks. kørekort, sygesikringsbevis eller lign. der kan påvise den pågældendes identitet.

Derfor anbefales det, at man tager sit pas med, hvis man har et, da passet er den nemmeste og sikreste måde at identificere sig selv på.

Stor prisforskel på pas i Danmark

Til spørgsmålet om hvad et pas koster er svaret, at det afhænger af hvor gammel man er. Der er nemlig stor prisforskel på pas i Danmark.

For børn mellem 0 og 11 år er prisen 115 kr. Er man mellem 12 og 17 år, koster et pas 141 kr. Er man derimod mellem 18 og 64 år, skal man af med 626 kr. for at erhverve sig et pas. Så det kan være en bekostelig affære at smide sit pas væk.

 

Er man 65 eller derover koster et pas 376 kr., så der er også på paspriserne rabat at hente for landets seniorer.

Børn skal have deres eget pas, hvis de skal rejse til udlandet. De kan ikke længere blive skrevet ind i deres forældres pas, som det ellers var tilfældet før i tiden. For at et barn kan få sit eget pas, skal begge forældre skrive under på en blanket, og barnet skal med på paskontoret.

Pasfoto

Der er helt særlige regler for, hvordan et pasfoto skal tage sig ud. Billedet skal være vellignende, taget lige forfra og egnet til indskanning. Formattet skal være 35mm x 45mm., og hovedet skal være mellem 30-36mm fra hagespids til hårtop.

Billedet må ikke være uskarpt eller beskadiget, ligesom der heller ikke må være skygger på billeder. Åben mund, lukkede øjne eller andre fotofejl går heller ikke, og man må heller ikke have hovedet på skrå eller have håret ned foran øjnene. Lever fotoet ikke op til reglerne, vil det blive afvist som pasfoto.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.